Het woordenboek zegt over cryptogrammen het volgende: '1. in geheimschrift geschreven stuk. 2. kruiswoordraadsel waarbij de omschrijving van de gevraagde woorden op raadselachtige wijze zijn gegeven, b.v. in een woordspeling.

Het cryptogram is, zoals veel puzzels, ontstaan in het Angelsaksisch taalgebied. Raar genoeg noemen de Britten het een 'cryptic crossword'. De Engelse taal kent het woord 'cryptogram' wel maar dan gaat het om geheimtaal of geheimschrift waarvoor een code nodig is om die te ontcijferen.  Het allereerste Nederlandstalige cryptogram verscheen kort na WO II in het Nederlandse tijdschrift 'De Groene Amsterdammer'. (www.jasperscryptogrammensite.com)

 

Je weet dus al dat een cryptogram gelijkt op een kruiswoordpuzzel  met een speciale soort omschrijvingen. Men maakt gebruik van een typische geheimtaal, eigen aan de cryptogrammen.

Om cryptische omschrijvingen op te lossen of te maken zijn er geen vaste regels of wetten voorhanden. Indien wel zou het voldoende zijn de code te kunnen ontcijferen en meteen zijn alle omschrijvingen opgelost. 

Het is logisch dat je bij de omschrijvingen van de eerste reeksen meer uitleg vindt dan bij de omschrijvingen van  de latere reeksen. 

 In het hele aanbod dat ik nu al verwerkt heb, zijn er toch verschillende soorten vast te stellen. Deze vind je in de FUNDAMENTEN - pagina. (Ze zijn gebaseerd op informatie hieromtrent bij 'puzzelland'. ( Zie bij Links )

Maar alles classificeren is onmogelijk. De vindingrijkheid van de maker is verbluffend. Probeer te achterhalen wat de maker feitelijk heeft willen bedoelen bij het opstellen van zijn omschrijving. Lees aandachtig de tekst; elk woord heeft zijn betekenis in het geheel. Het is niet gemakkelijk, maar vlugger dan je denkt heb je de smaak te pakken en ben je al vlug verslaafd. 

Als je de reeksen omschrijvingen doorneemt ( zie OMSCHRIJVINGEN kan je er nadien een spel rond organiseren. Je vindt naast de cryptische omschrijvingen ook  900 doordenkertjes. Sinds 2012 ook invoering van plezante nadenkertjes

Heel leuk is het spelen met 2 groepjes, bv. mannen tegen vrouwen. Spanning, strijd, leute en plezier gewaarborgd.

Dit kan ook bij het oplossen van de CRYPTOPICTURES (sinds augustus 2010)

En bij WIE OF WAT? (sinds december 2013) kan je jezelf testen of ook spelen in groep.

Bronnen:

 Krant: Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en sporadisch ook andere. 

Tijdschrift:  Denksport Cryptogrammen 
Groot Cryptogrammenboek
puzzel.woordenboek.nu
Humo
Klare Taal - Radio Nederland Wereldomroep
Readers Digest

Kwissen:    Get The Picture op Nederland 1
                  Blokken op TV1 (Ben Crabbé)
                  De IQ-kwis op TV1 (Herman Van Molle)
                 'Tien voor Taal' op TV1 
                  (Marcel Van Thilt en Anita Witzier)

Ook bijdragen van familie, vrienden en geïnteresseerden.

 

 Guy Hermans 

 Hasselt